Waterteunisbloem

Ludwigia grandiflora

Habitat: 

Waterteunisbloem is een neofiet die zich vooral laat gelden in kunstmatige, recent aangelegde biotopen. De soort kan er op korte tijd (enige jaren) de vegetatie volledig domineren, maar vaak vormt een helpende mensenhand de start. De soort is te vinden in zandwinningsputten en kleigroeven, ontwateringssloten van slibdepots, stadsomwallingen en stadsgrachten, maar ook in meer natuurlijke wateren, zoals rivieren (Nete). Helder water lijkt een vereiste.