Moeraskers

Rorippa palustris

Habitat: 

Vochtige tot natte of tijdelijk overstroomde terrestrische milieus (zoals zand, slib, plekken met stuwwater, oevers, akkers en ruigten) zijn geschikt als groeiplaatsen voor moeraskers. De soort verkiest voedselrijke en kalkarme, open, slibrijke zandgronden en lemige of humeuze moddergronden.