Moerasdroogbloem

Filaginella uliginosa

Habitat: 

Moerasdroogbloem is een pionier op vegetatie-arme, min of meer vochtige plaatsen, vooral op lichtere gronden: moestuinen, tuinborders, bloemperken, akkers, braakgronden, vochtige onverharde wegen, rivieroevers, droogvallende oeverstroken en plassen, open plekken in graslanden na overstromingen enz.