Liggend hertshooi

Hypericum humifusum

Habitat: 

Liggend hertshooi is een weinig uitgesproken zuurminnende plant, doorgaans groeiend op matig arme grond. Het is een eenjarige of kortlevende overblijvende soort, die vaak verrassend goed het hoofd weet te bieden aan herbicidengebruik. Ze wordt geregeld frisgroen en volop bloeiend aangetroffen op plaatsen die kort voordien werden bespoten en die er grotendeels kaal bij liggen of bedekt zijn met rossig, dood plantenmateriaal. Als pionier groeit liggend hertshooi in uiteenlopende, zonnige, meestal in de winter natte en in lente en zomer uitdrogende milieus. De groeiplaatsen hebben veelal een zandig substraat zoals vochtige akkers, braakland, vochtige bermen en greppels, boswegen, kapvlakten, kort gemaaide gazons enz.