Knopig doornzaad

Torilis nodosa

Habitat: 

Knopig doornzaad is een heel karakteristieke, maar weinig opvallende soort, die gemakkelijk aan de aandacht ontsnapt indien men niet gericht zoekt. Afgezien van enkele vondsten op adventiefterreinen in het binnenland, neemt knopig doornzaad een vrij specifieke plaats in in het Vlaamse landschap. Typische groeiplaatsen zijn de schouders van bermen tussen intensief beweid grasland en sloten of vaarten. Voorts staat de soort ook op grazige dijken. Ze groeit graag aan de bovenrand van schuine bermen, waar door intensieve begrazing en vertrappeling veel open plekken en een wat ruigere begroeiing ontstaan. Begrazing wordt goed verdragen. Als begrazing wegvalt, breidt de soort aanvankelijk uit, maar legt ze het naderhand af tegen sterkere concurrenten.