Kleine tijm of Wilde tijm

Thymus serpyllum

Habitat: 

Kleine tijm is een soort van graslanden op droge, voedselarme, zwak zure bodems. In tegenstelling tot grote tijm verkiest kleine tijm carbonaatarme bodems en vegetaties met grasklokje, zandblauwtje, muizenoor en vogelpootje.