Grote wolfsklauw

Lycopodium clavatum

Habitat: 

Grote wolfsklauw is een pionier van droge, voedselarme, zure zandgronden. De soort is vooral te vinden op droge stuifduinen met een droge, open heidebegroeiing, maar ook in de ondergroei van halfopen eikenberkenbos of open dennenbos.