Groot warkruid

Cuscuta europaea

Habitat: 

Groot warkruid verkiest ruigten langs rivieroevers en binnen de overstromingsgebieden van rivieren, waar de soort ook is te vinden in struwelen en bosranden. Deze parasitaire soort staat op vochtige, voedselrijke gronden waar ook haar waard- planten groeien. Haar voorkeur gaat uit naar het vloedmerk op de hogere oevers, die in de zomer sterk uitdrogen. Grote brandnetel is de belangrijkste gastheer, maar ook hop, boerenwormkruid en nog andere soorten kunnen als primaire waardplant optreden. Minstens een van die soorten is nodig om groot warkruid te laten uitgroeien tot grote kluwens. Eenmaal volwassen, parasiteert het op alle planten binnen bereik.