Gewoon varkensgras

Polygonum aviculare

Habitat: 

Varkensgras is een soort van pioniersvegetaties op vochtige, betreden plaatsen. Ze staat op zeer banale plaatsen, zoals voetpaden, randen van wegen, parkeerplaatsen, paden, enz. Varkensgras kan enige zoutinvloed verdragen, maar groeit toch vooral op zoutloze bodems.