Egelantier

Rosa rubiginosa

Habitat: 

Egelantier is enerzijds de verzamelnaam voor een groep rozen met sterke bekliering en appelgeur, en anderzijds ook een sensu-strictubenaming voor de meest algemene soort binnen die groep. De andere rozen van de egelantiergroep worden apart becommentarieerd. Egelantier sensu strictu (hierna ‘egelantier’) is een plant van uitgesproken kalkrijke milieus. De soort is veruit het algemeenst op kalkrijk duinzand, veel zeldzamer op kalkrijke klei in de Polders en in het binnenland van nature nagenoeg beperkt tot de kalkbodems in de omgeving van de Sint-Pietersberg en de Voerstreek.