Bosroos

Rosa arvensis

Habitat: 

Bosroos is een uitstekende indicator van leemrijke bodems. De soort wordt vrijwel uitsluitend op leem of leemrijke zandleem en bijhorende milde humus aangetroffen. Vaak zit er op de standplaatsen ook veel kalk in de bodem. Bosroos is van alle inheemse rozen het meest schaduwtolerant. Meer dan andere rozen wordt ze ook in het bos zelf aangetroffen. Toch genieten bosranden, holle wegen en graften de voorkeur, alhoewel dat bosroos ook daar zelden expliciet in het volle zonlicht staat. De standplaats kan in vergelijking met die van andere rozen vrij vochtig zijn.