Bonte paardenstaart

Equisetum variegatum

Habitat: 

In Vlaanderen wordt bonte paardenstaart uitsluitend gevonden in natte, voedselarme, kortgrazige duinpannen. ln de negentiende eeuw werd de soort ook in enkele kalkmoerassen in het binnenland gevonden. Het is een kalkminnende soort die korte vegetatie nodig heeft. In het buitenland wordt ze ook gevonden op oevers van bergriviertjes en meren.