Roodborsttapuit

Saxicola torquata

Beschrijving: 

De roodborsttapuit is een vrij kleine zangvogel, ongeveer 12cm lang. In de broedtijd heeft het mannetje een zwarte kop en witte vlekken op de zijkant van de hals en een oranje borst. De bovenzijde is donkerbruin. Het vrouwtje is van boven bruin gekleurd, ook op de ko, zonder de witte halsvlekken. Ze is minder fel oranje gekleurd op de borst. Onvolwassen vogels zijn eveneens bruin gekleurd met een soort donkerbruin schubbenpatroon. De roodborsttapuit is een insecteneter.
Recent kent deze soort een opleving, mogelijk door de zachtere winters en de verruiging van duin- en heidegebieden.

Beheer: 

De achteruitgang in de laatste decennia van de Roodborsttapuit in cultuurland heeft te maken met intensief grondgebruik. Er verdwenen veel ruige hoekjes en verder is veel grasland omgezet in maïsvelden. Die zijn volstrekt ongeschikt als foerageer- of nestbiotoop voor de Roodborsttapuit. Het bermbeheer, wel of niet maaien en spuiten in de broedtijd, is van grote invloed op de soort. In duinen en natuurgebieden is de soort gevoelig voor veranderingen in terreinbeheer. De Roodborsttapuit gaat achteruit bij verbossing en te intensieve begrazing, en gaat vooruit bij tegengaan van verbossing en lichte begrazing.