Doornstruweel (sp)

BWK-codes: 
sp

Beschrijving: 

Sp staat voor struwelen die gedomineerd worden door houtige, doornige soorten zoals sleedoorn, meidoorn en/of rozen. De eenheid is eveneens gebruikt voor doornige struweelvegetaties op meer kalkhoudende bodems, gekenmerkt door een ondergroei behorende tot het marjolein-verbond of gedomineerd door bosrank. We vinden de doornige struwelen vooral terug als houtkanten en uitgegroeide hagen die dan als kh(sp) gekarteerd worden.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort