Doornstruweel (sp)

BWK-codes: 
sp

Beschrijving: 

Sp staat voor struwelen die gedomineerd worden door houtige, doornige soorten zoals sleedoorn, meidoorn en/of rozen. De eenheid is eveneens gebruikt voor doornige struweelvegetaties op meer kalkhoudende bodems, gekenmerkt door een ondergroei behorende tot het marjolein-verbond of gedomineerd door bosrank. We vinden de doornige struwelen vooral terug als houtkanten en uitgegroeide hagen die dan als kh(sp) gekarteerd worden.

is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor

Relaties