Heggenroos

Rosa corymbifera

Beschrijving: 

Opsplitsing van de Rosa canina groep

Habitat: 

Heggenroos, een soort uit de hondsrozengroep, heeft een erg gelijkaardige biotoopvoorkeur als hondsroos s.st. Samen met hondsroos is het wellicht de minst kalkvereisende inheemse roos. De soort komt vooral voor als alleenstaande struik in perceelsranden, in hagen, langs bosranden en in duinstruwelen. Ze staat meestal op leembodems of andere kalkhoudende bodems.