Merlemont

Doelgroep en doelstelling:

In het Natura2000 gebied Merlemont, gelegen in Diepenbeek, is een graslandcomplex aanwezig bestaande uit zeven percelen. Om een goede instandhouding te garanderen van de Natura2000 habitattypen die in het gebied aanwezig zijn, zijn inrichtingswerken van het graslandcomplex noodzakelijk geweest. Met deze inrichtingswerken zijn de habitattypen geoptimaliseerd en heeft er een uitbreiding van deze typen plaatsgevonden. In dit praktijkvoorbeeld zullen de verschillende werkzaamheden die zijn verricht voor het herstel van het graslandcomplex verder toegelicht worden hoe deze in het gebied zijn uitgevoerd. Dit project is ondernomen door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en zal met behulp van de Investeringssubsidie Natuur(opent nieuw venster) gefinancierd worden.