Regionaal landschap

Bevorderen van streekeigen natuur en recreatie

Definitie: 

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden. Regionale landschappen kunnen worden opgericht op voorstel van een provincie en/of minimum drie aaneengesloten gemeenten. Het werkingsgebied van een regionaal landschap heeft een minimum aaneengesloten oppervlakte van 30 000 ha. De doelstellingen van een regionaal landschap zijn de bevordering van het streekeigen karakter, van natuurrecreatie en -educatie, van natuurbehoud en van het beheer, het herstel en de aanleg van kleine landschapselementen. Een regionaal landschap probeert te komen tot een verweving van maatschappelijke functies en duurzame ontwikkeling van natuur en landschap.