Watertorkruid

Oenanthe aquatica

Habitat: 

Watertorkruid is de opvallendste en algemeenste van onze torkruidsoorten. Vaak groeit de soort min of meer solitair in verlandende of dichtgeslibde sloten en poelen, in afgesneden riviermeanders of in diverse andere, minstens tijdelijk watervoerende laagten en sloten. Watertorkruid staat vaak min of meer buiten het bereik van grazers (bv. in het centrale deel van een poel). De bodem bestaat dikwijls uit een dikke laag waterverzadigde, voedselrijke modder of slib boven een vast substraat. Watertorkruid verdraagt een brak water en het droogvallen van de groeiplaatsen tijdens de zomer.