Spits fonteinkruid

Potamogeton acutifolius

Habitat: 

Spits fonteinkruid groeit in neutrale tot licht alkalische, matig ionenrijke (matig voedselrijk), harde, zwak stromende of stilstaande wateren die vrij uitgesproken van het bicarbonaattype zijn. De bodems zijn meestal modderig en organisch, zowel kleiig als zandig (maar niet lemig). Ondiepe drainagesloten, beken, diverse poelen in weidegebieden, turfgaten, (vis)vijvers en dergelijke zijn geschikte groeiplaatsen. Mogelijk is de soort (regionaal?) indicatief voor kwelplaatsen (SEGAL 1965).