Smalle raai

Galeopsis angustifolia

Habitat: 

Smalle raai is een pionier van grindterreinen, die in Vlaanderen, aan de noordrand van het verspreidingsareaal, iets kieskeuriger is wat groeiplaats betreft. De soort is beperkt tot snel opwarmende, geregeld verstoorde grindstroken, waar voortdurend nieuwe pioniersomstandigheden ontstaan. Haar natuurlijke standplaats van puinwaaiers en grindafzettingen langs de rivieren, vindt smalle raai in Vlaanderen langs de Grensmaas. Vroeger kwam ze ook voor als onkruid in graanakkers. In dat milieu is smalle raai nagenoeg volledig verdwenen.