Riempjes

Corrigiola litoralis

Habitat: 

Riempjes groeit in vochtige tot droge pioniersvegetaties op matig voedselrijke tot voedselarme, zwakzure bodems. De plant staat vaak op licht betreden plaatsen. De standplaatsen van de oudere vondsten betroffen veeleer zandige wegranden en akkers, soms zelfs vochtige heideterreinen. In dat soort mi- lieus is de soort nagenoeg verdwenen. De laatste tijd wordt de soort vooral nog op spoorwegterreinen aangetroffen.