Puntig fonteinkruid

Potamogeton friesii

Habitat: 

Puntig fonteinkruid groeit in zeer hard, ionenrijk (vooral kalkrijk), relatief ondiep, stilstaand tot zwak stromend water, met een modderige, licht tot matig organische, zeer zuurstofarme en carbonaatrijke, zandige, venige of kleiige bodem. Het is te vinden in sloten, kanalen, beken, vijvers en plassen.