Pijlkruidkers

Cardaria draba

De Pijlkruidkers is een middelhoge, overblijvende voorzomerbloeier die door sterke vegetatieve uitbreiding in grote groepen groeit. De bladeren zijn grasgroen en grof bochtig getand. Pijlkruidkers groeit op zonnige plaatsen op voedselrijke, min of meer droge, vaak kalkhoudende grond, variërend van duinzand tot zeeklei. Vooral op steenachtige plaatsen voelt zij zich thuis, zowel tussen het grind van spoordijken als tussen de beschoeiing van zeedijken.