Korenbloem

Centaurea cyanus

Habitat: 

Korenbloem is (of was) in de eerste plaats een soort van graanakkers op zandige tot lemige, eerder droge en niet te voedselrijke bodem. Ze groeit zowel in wintergraan- als zomergraanakkers. Door allerlei veranderingen in de landbouw (zoals verbeterde zaaizaadschoning, intensievere bemesting, herbicidengebruik en de hogere inzaaidichtheden van het graan) is de korenbloem in de voorbije halve eeuw in graanakkers veel zeldzamer geworden. Vandaag kan de plant op steeds meer plaatsen alleen nog omschreven worden als een adventief- of bermplant. Dat min of meer onbestendig optreden is doorgaans het gevolg van het activeren van een in de bodem aanwezige zaadvoorraad na grondverzet.