Kleine leeuwenbek

Chaenorrhinum minus

Habitat: 

Kleine leeuwenbek komt in Vlaanderen vooral voor op spoorwegterreinen. De soort groeit er op weinig betreden delen van perrons, maar vooral op de ballastbedden van rangeerstations, tot zelfs tussen de sporen van weinig gebruikte spoorlijnen. In dit laatste milieu is het vaak de enige plant die overleeft. Veel minder vaak wordt kleine leeuwenbek ook gevonden op hakvruchtakkers en op ruderale plaatsen. Vooral in akkers is de soort sterk achteruitgegaan. Op spoorwegterreinen neemt het aantal groeiplaatsen van kleine leeuwenbek toe.