Grote leeuweklauw

Aphanes arvensis

Habitat: 

Grote leeuwenklauw is vooral een akkeronkruid van vochtige tot droge, goed drainerende, kalkhoudende zand- of leembodems. Buiten op akkers, waar de soort vandaag minder haar optimum vindt dan vroeger, kan grote leeuwenklauw aangetroffen worden in uiteenlopende lage, min of meer open begroeiingen, zoals braakland, tuinen en perkjes, parkings, in bermen langs onverharde wegen (meestal in de laagste vegetatie, tegen de rijweg aan), in de buurt van veevoederkuilen enz.