Grondster

Illecebrum verticillatum

Habitat: 

Grondster is een pionier op aanvankelijk vochtige tot natte, later in het groeiseizoen droge, matig voedselarme en redelijk zure zandgronden. Meestal gaat het om harde zandwegen en paden, een enkele keer om een afgraving. In de negentiende eeuw werd grondster ook als akkeronkruid gevonden. In dat milieu is de soort in Vlaanderen tegenwoordig volledig verdwenen.