Glanzig fonteinkruid

Potamogeton lucens

Habitat: 

Glanzig fonteinkruid is een van de meest spectaculaire fonteinkruidsoorten. Het is een vormenrijk, maar toch steeds goed herkenbaar taxon. Het groeit in dieper, stilstaand tot zwak stromend, helder, matig voedselrijk, meestal kalkrijk, hard water van het bicarbonaattype. Het staat op allerlei minerale en min of meer organische bodems, maar niet op lemige bodems. Glanzig fonteinkruid groeit in afgesneden rivierarmen, turfputten, vaarten en kanalen.