Fijne ooievaarsbek

Geranium columbinum

Habitat: 

Fijne ooievaarsbek is een eerder licht- en warmteminnende soort van droge tot matig vochtige bodems. Meestal groeit ze op wat lichtere lemige gronden, soms ook op zandige gronden. Meer en meer vindt men ze op opgespoten terreinen en op stenige substraten. De voedselrijkdom van het substraat varieert van matig voedselarm tot tamelijk voedselrijk. Fijne ooievaarsbek gedijt in de redelijk open vegetaties van dijken, spoorwegbermen, lichte bosranden, wegranden en braakliggende, veeleer grazige terreinen. Op dergelijke plekken kan deze eenjarige plant echt pionieren. De soort mijdt zure bodems en verkiest een neutrale tot kalkhoudende bodem.