Duitse gentiaan

Gentianella germanica

Habitat: 

Duitse gentiaan is een typische soort van schrale, begraasde graslanden op zuidwaarts gerichte krijthellingen.