Duits viltkruid

Filago vulgaris

Habitat: 

Duits viltkruid is een soort van akkers en jonge, open terreinen, die ook in open, droge graslanden en bermen voorkomt. De soort heeft geen voorkeur voor zure of basische bodems. Duits viltkruid is echter zeer gevoelig voor bemesting. In de loop van de twintigste eeuw is de soort dan ook sterk achteruitgegaan. De standplaatsbeschrijvingen op het herbariummateriaat uit de negentiende eeuw spreken meestal van wegranden, bermen, zanderige hellingen, droge bosranden enz.