Dolle kervel

Chaerophyllum temulum

Habitat: 

Dolle kervel is een plant van voedselrijke, stikstofminnende, vochthoudende plekken op zandige tot lemige of licht kleiige, maar steeds goed doorlatende bodems. Het is een typische halfschaduwplant die bij voorkeur groeit langs bosranden, houtkanten, holle wegen, hagen en oeverwallen op ruderale standplaatsen. De soort gedijt ook in wat verruigde, vrij schaduwrijke bermen in verstedelijkte omgeving, bv. langs waterwegen en aan de voet van oude muren. Vanuit ruderale bermen en wegranden kan ze in jonge bosaanplanten aanzienlijke populaties opbouwen indien de kroonlaag niet te dicht gesloten is. Bij verdergaande kroonsluiting kwijnt de populatie weer weg.