Dichte bermzegge

Carex muricata

Habitat: 

Dichte bermzegge komt vooral voor aan bosranden en onder heggen. Het is dus een zoomplant. De soort kan aanwezig zijn op grazige plaatsen op zwak zure en matig voedselrijke gronden. De schaarse recente vondsten in Vlaanderen zijn zowel afkomstig van wegbermen en bosranden als van iets verwilderde plaatsen in parken en tuinen.