Bosmuur

Stellaria nemorum

Habitat: 

In België komen van bosmuur twee ondersoorten voor: subsp. nemorum en subsp. montanum. Hun respectieve verspreiding en ecologische voorkeur in Vlaanderen vraagt nog verder onderzoek. Bosmuur groeit meestal in loofbos op vochtig tot natte, voedselrijke, matig zure tot kalkrijke, vrijwel steeds lemige of wat kleiige bodems. Het is een soort van eerder schaduwrijke standplaatsen met milde humus en mineraalrijke bodems. Ze verdraagt over het algemeen uitdroging slecht. Ze staat dan ook veelal in de buurt van water, zoals in beekbegeleidende bossen en bronbossen. Bosmuur is, althans in de Vlaamse Ardennen, dikwijls gebonden aan oud bos. Subsp. montana zou meer kalkminnend zijn en op drogere standplaatsen voorkomen dan subsp. nemorum, zeker in Noord-Europa (KURTTO 2001).