Bleke klaproos

Papaver dubium

Habitat: 

Bleke klaproos is een pionierssoort van vochtige tot droge, matig tot zeer voedselrijke standplaatsen. Ze groeit op plaatsen met een omgewerkte bodem, zoals akkers en akkerranden, wegbermen, industrie- en spoorwegterreinen, ruderale duingebieden enz.