Aarvederkruid

Myriophyllum spicatum

Habitat: 

In Noord-Amerika is aarvederkruid door een andere ondersoort vertegenwoordigd. Die zou eveneens in het Fennoscandinavische gebied voorkomen. Aarvederkruid is een van de meest competitieve en eutrofiëringsresistente waterplanten in stilstaand of zwak stromend, basisch, hard en (zeer) voedselrijk water, dat niet enkel zoet maar ook licht brak mag zijn. Zowel grote, diepe wateren, kanalen en waterlopen als kleine poelen vormen een geschikte habitat. Turbulentie en tijdelijk droogvallen worden goed doorstaan. In nieuw gegraven wateren kan de soort snel opduiken. Ze lijkt vooral in wateren met slechts weinig organisch materiaal op de bodem goed te groeien.