Sigmaplan

Hoe overstromingsgevaar beperken?

Definitie: 

Het Sigmaplan heeft als doel Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen vanuit het Schelde-estuarium, met name vanuit de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren (de Durme, de Rupel, de Netes, de Dijle en de Zenne). Tegelijk worden er een aantal Europese natuurdoelen gerealiseerd. De aanpak bestaat uit een combinatie van de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, ontpolderingen en lokale dijkverhogingen. Het Sigmaplan in zijn geheel heeft betrekking op meer dan 200 km rivieren en 14.000 ha natuur. De natuur die er ontwikkelt bestaat uit wetlands met elzenbroekbossen, moerassen, open water en natte graslanden en zout-  en zoetwater slikken en schorren met riet en wilgenvloedbossen.