Kreek

Waterloop met getijdenwerking

Definitie: 

Kreken zijn van oorsprong waterlopen waarin getijdenwerking optreedt. Ze liggen in ondiep kustgebied of in het mondingsgebied van een rivier. Door afdamming kunnen kreken aan de getijdenwerking worden onttrokken. Ze bevatten oorspronkelijk zout of brak water, maar doordat ze van het omringende zoute of brakke water zijn geïsoleerd daalt het zoutgehalte, en kan het water na verloop van tijd zoet zijn. Kreken zijn doorgaans minder dan 10 meter diep.