Fuut

Podiceps cristatus

Beschrijving: 

De Fuut is een middelgrote, slanke watervogel met een nogal lange, dunne hals. Het lichaam is overwegend bruin, met een witte buik. De hals en kop zijn grotendeels wit; de kruinveren zijn zwart en achteraan verlengd, waardoor een kort kuifje wordt gevormd. Tussen het oog en de snavel loopt een zwarte lijn. In broedkleed krijgt de soort verlengde wangveren, die roestbruin zijn met zwarte toppen. In vlucht valt zijn rank silhouet op en toont de bovenvleugel een bont zwart-wit patroon.

Beheer: 

Essentieel is het in stand houden van een goede waterkwaliteit, zowel in de broed- als overwinteringsgebieden. In de overwinteringsgebieden is rust belangrijk. Op zee is vooral de bestrijding van olievervuiling van belang, door te sensibiliseren en het nemen van preventieve maatregelen, zoals de regulatie van de afvalverwerking in havengebieden, technische maatregelen aan boord van schepen en controles op zee.