Chopperen van heide

Tussen maaien en plaggen

Definitie: 

Chopperen is het verwijderen van de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag. Het kan worden toegepast tot een humuslaag van 4 cm. Het is een maatregel tussen maaien en plaggen. De humuslaag wordt bij chopperen niet volledig verwijderd. Chopperen gebeurt met een robuste klepelmaaier waarbij de klepels een paar centimeter in de bodem gaan. Het choppermateriaal wordt direct opgezogen en afgevoerd. Chopperen kan je zowel in droge als vochtige heide, meestal wordt het gedaan in heide die reeds vergrast is. In natte heide moet je wel zien dat het choppertoestel niet te zwaar is voor de vochtige bodem. Hier moet je dan weken met brede banden of met rupsvoertuigen.