Bufferend Vermogen (BV)

resistentie tegen verstoringen