Alkaliniteit

Carbonaat in het water

Definitie: 

Alkalisch of basisch is het omgekeerde van zuur, het staat voor de hoeveelheid carbonaat-ionen (zoals opgelost calcium-carbonaat = kalk) in het water. Een alkalisch moeras is een moeras waar kalkrijk kwelwater opwelt. De alkaliniteit van het water zal ook een maat zijn voor het zuurbufferend vermogen.