Een snelle respons op watercrassula

Beschrijving: 

Na de herprofilering van een grote vijver werd het daaropvolgende voorjaar nauwgezet toegekeken op de vestiging van watercrassula, met het oog op een snelle verwijdering in een vroeg stadium van invasie. De soort werd inderdaad gevonden, en verwijderd. Maar ondanks dat verdere vondsten stelselmatig verwijderd werden, moest reeds een jaar na datum worden vastgesteld dat verwijdering niet langer haalbaar was.