De Roste Muis

Doelgroep en doelstelling:

Binnen dit praktijkvoorbeeld wordt het project Roste Muis uitgelicht om een beheerder informatie over de ontwikkeling van een kreekarm toe te reiken. Zowel de doelstellingen, methodiek, uitkomsten als tips voor beheerders zullen verder toegelicht worden. Binnen het Meetjesland Krekengebied in Zeeuws-Vlaanderen ligt de Roste Muis, een oude kreekarm. De eigenaar/beheerder Marc Govaert wilde met het project de oude kreekarm en de bijhorende vegetaties herstellen. De oude kreekarm was volledig dichtgegroeid met een oude rietvegetatie. Daarnaast waren ook het creëren van meer areaal zilt grasland en het verbeteren van de broedgelegenheid voor de bruine kiekendief , doelstellingen van het project. De bruine kiekendief is namelijk een soort die het al jaren moeilijk heeft om een stabiele populatie te behouden in Vlaanderen.