2BConnect: Bosland

Doelgroep en doelstelling: 

Bosland, bestaande uit de gemeenten Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt, bevat 1800 hectare aan industriegebieden, die aansluiten op natuurgebieden in de omgeving. De bedrijven van Bosland willen vanuit hun maatschappelijk ondernemen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een ecologische verbinding op hun terreinen. In dit praktijkvoorbeeld wordt toegelicht hoe men dit heeft aangepakt en wat de voorlopige resultaten zijn.

 

Beschrijving: 

Om de ecologische verbindingen te realiseren zijn de Boslandgemeenten samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en de ondernemers van Bosland mee in het project 2BConnect gestapt.

Binnen het 2BConnect project worden bedrijventerreinen in de Belgisch-Nederlandse grensstreek aangepast om de natuurwaarde te versterken. De terreinbeheerder of eigenaar kan middels het project gebruik maken van zowel de ecologische kennis, de ervaringen met andere projecten en het netwerk van 2BConnect. Het 2BConnect project wordt ondersteund door Interreg, een subsidieprogramma vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit is opgezet door de Europese Unie om de versnippering van de natuur tegen te gaan.