Begrazing in de heide

Koeien en schapen op de heide

Definitie: 

Begrazing is dé basisbeheermaatregel in de heide. Er kan begraasd worden met schapen, koeien, paarden en of geiten. De begrazing kan heel het jaar rond gebeuren (jaarrondbegrazing) of in een bepaalde periode (seizoensbegrazing). Op heides wordt er gewerkt met één groot raster (dan nog kan opgedeeld zijn), met verplaatsbare rasters of/en met een herder. Meestal is er een extensieve begrazing maar soms is er op bepaalde delen een stootbegrazing voor bijvoorbeeld vergassing terug te dringen. Runderen en schapen zijn de meest aangewezen. Paarden zijn goed als er veel Bochtige smele is of als er ook een deel droge graslanden aanwezig zijn. Met geiten moet je opletten want zij kunnen zeer selectief zijn en zo veel zeldzame planten opeten.