Zandteunisbloem

Oenothera deflexa

Habitat: 

Oenothera deflexa (zandteunisbloem) is de correcte naam voor de soort die vroeger in onze streken Oenothera parviflora (kleine teunisbloem) werd genoemd. Deze laatste werd eveneens in Vlaanderen aangetroffen, maar wellicht steeds als efemere adventiefplant. Zandteunisbloem is in Vlaanderen ingeburgerd op allerlei antropogeen beïnvloede standplaatsen: haven- en spoorwegterreinen, wegbermen, ruigten. De groeiplaatsen zijn steeds zonnig, droog en niet erg voedselrijk. Qua habitatvoorkeur vertoont de soort daarmee grote gelijkenissen met de middelste teunisbloem, hoewel ze tegenwoordig beslist algemener is dan deze laatste.