Zachte ooievaarsbek

Geranium molle

Habitat: 

Zachte ooievaarsbek is een kleine, eenjarige plant met een brede ecologische amplitude. De soort is in hoofdzaak te vinden in eerder lage, open begroeiingen op matig voedselrijke, eerder lichte en vochtige of, vaker nog, droge bodems. In wegbermen, het milieu waar ze het meest wordt aangetroffen, vindt ze doorgaans, samen met een reeks andere kleine eenjarigen, haar voorkeurplekje in de overgangsstrook tussen enerzijds de meer betreden en verdichte bermstrook net naast de weg en anderzijds de hoger opschietende, ruigere begroeiing iets verder van de weg. De soort groeit ook op akkers en in weilanden (in allebei vooral in de buitenrand), gazons, duinen en allerlei min of meer ruderale, zandige milieus.