Wantsenorchis

Anacamptis coriophora

Habitat: 

Wantsenorchis is een soort van standplaatsen die in de winter nat zijn en in de zomer oppervlakkig uitdrogen. Overigens zijn die standplaatsvereisten dermate hoog dat een kleine verstoring (bv. in de vorm van drainage of enige bemesting) reeds voldoende kan zijn om de soort te laten verdwijnen. In Vlaanderen kwam wantsenorchis voor in vochtige tot natte, soortenrijke rivierbegeleidende graslanden, met een voorkeur voor kalkrijke bodems.