Vlasbekje

Linaria vulgaris

Habitat: 

Vlasbekje is een soort van open grazige tot ruige vegetaties op droge tot vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem. Ze staat op braakliggende terreinen, in wegbermen en zomen, op spoorwegterreinen enz.